Актуализация в лихвения бюлетин на ББР

28.10.2022 Актуализация в лихвения бюлетин на ББР

Българска банка за развитие уведомява своите клиенти, че считано от 01.11.2022 г. се изменят лихвените проценти по срочни депозити и разплащателни сметки. Актуалният лихвен бюлетин можете да намерите тук

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster