ББР е готова да участва във финансовото оздравяване на Александровска болница

08.12.2022 ББР е готова да участва във финансовото оздравяване на Александровска болница

Банката ще гарантира доброто управление на дълга на лечебното заведение от 40 млн. лв.

Българската банка за развитие е в готовност да отпусне финансиране в размер на 5 млн. лв. на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД. Това стана ясно след среща на Надзорния съвет на ББР с представители на лечебното заведение. Финансирането ще е в рамките на утвърдения за банковата група лимит, чиято цел е да подпомогне провежданата от държавата политика за оздравяване и развитие на болници със системно значение за регионите.

Кредитната линия от ББР ще е допълнение към предоставените средства от МЗ в размер на 35 млн. лв. Тя ще даде възможност на дружеството да разплати просрочени задължения към доставчиците на лекарствени продукти и медицински изделия. Новото финансиране ще позволи да се договорят по-благоприятни търговски условия с доставчици, като същевременно се осигурят ликвидни средства за осъществяване на оперативната дейност на лечебното заведение.

ББР ще поеме и процеса по управление на целия дълг на УМБАЛ „Александровска“, който с новоотпуснатото финансиране ще достигне 40 млн. лв. Със средствата ще бъдат реализирани инвестиции за закупуване на съвременна медицинска апаратура. Тя ще осигури необходимите условия за оказване на качествена болнична помощ по стандартите за добра медицинска практика и здравните изисквания, разписани в българското законодателство.
 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster