ББР

11.03.2024 ББР е подкрепила 27 333 български микро, малки и средни компании

27 333 микро, малки и средни предприятия е подкрепила Групата на Българската банка за развитие за своята 25-годишна история или по около 1 100 компании на година. Това показват резултатите на банката от нейното създаване през 1999 г. до днес. 

Капиталът ѝ от 1,2 млрд. лв. е многократно мултиплициран, като е довел до осигуряването и отпускането на финансиране за българския бизнес, включително и по специални правителствени мандати, на стойност 7,4 млрд. лв.

Банката има 22 международни партньора, от които през годините е получила средства в размер на 2,47 млрд. лв.

ББР е единствената банка у нас, която освен директно финансиране, отпуска ресурс и чрез други кредитни институции. Размерът на индиректните кредити по т.нар. он-лендинг програми е на стойност 1,61 млрд. лева. Отново чрез търговските банки, благодарение на гаранционните програми за споделяне на риска търговските банки са отпуснали кредити на бизнеса на стойност 3,6 млрд. лева.

Българската банка за развитие е създадена през 1999 г. под името Насърчителна банка. По това време на новата структура е възложено да подпомогне икономическото и социалното развитие на страната. Основният акционер при старта ѝ е Министерството на финансите. Към момента ББР е 100% собственост на българската държава, а неин принципал е Министерството на иновациите и растежа.

Банковата група включва 4 дъщерни дружества – Националният гаранционен фонд (създаден през 2008 г.), ББР Микрофинансиране (правоприемник на Програма JOBS на ПРООН, създадена през 2010 г.), ББР Лизинг и Фонд за капиталови инвестиции (създадени през 2019 г.).

Първоначално дейността на банката е насочена към подкрепа на малките и средните предприятия по индивидуален пакет от пет програми за инвестиционно кредитиране. Осем години след началото, месеци след приемането на България за пълноправен член на ЕС през 2007 г., със специален закон е създадена Българска банка за развитие. Идеята е Насърчителната банка да стане равнопоставен партньор на европейските банки за развитие, които съществуват в почти всички държави-членки на ЕС.

През 2008 г., за да смекчи негативните ефекти от световната финансова криза върху българската икономика, правителството капитализира ББР с 480 млн. лв. Това е част от мерките „Пазарна гъвкавост“, като парите са за целево рефинансиране на търговските банки и улесняване достъпа на МСП и селскостопанските производители до финансов ресурс.

В края на 2009 г. стартира първата национална гаранционна схема, на която партньори стават 11 търговски банки.

През 2015 г. ББР осигурява 1 млрд. лв. за финансиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

През 2020 г., за втори път от създаването си, ББР е натоварена с ключова антикризисна роля в страната - този път заради пандемията от COVID-19. Капиталът на банката е увеличен със 700 млн. лв. с мандат от правителството да разработи мерки за справяне с негативните последици върху икономиката, като банката създаде програми в подкрепа на бизнеса и гражданите.

Ключова за ББР е и 2023 г., когато завършва двугодишният й процес по акредитация от Европейската комисия. Тя става единствената институция у нас, която е прилагащ партньор на Комисията в България по програмата Invest EU, както и единствената насърчителна институция в ЕС с такъв правителствен мандат. Същата година ББР подписва и договор с Европейската инвестиционна банка на обща стойност  350 млн. лв. за подобряване достъпа до финансиране, насърчаване на заетостта и ускоряване на екологичния преход на малките и средни предприятия в страната.

 

 

 

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster