ББР Микрофинансиране и Европейският инвестиционен фонд подписаха споразумение по програма InvestEU за подпомагане на микрофирми

26.04.2023 ББР Микрофинансиране и Европейският инвестиционен фонд подписаха споразумение по програма InvestEU за подпомагане на микрофирми

Дъщерното дружество на ББР ще отпуска заеми до 50 хил. евро. при намалени изисквания за обезпечение

ББР Микрофинансиране, част от Групата на Българската банка за развитие, продължава успешното си партньорство с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Дружеството подписа гаранционно споразумение с Фонда по програмата InvestEU, чрез което ще се реализира допълнителна подкрепа за създаването и развитието на микро и малкия бизнес у нас.

ББР Микрофинансиране ще отпуска заеми до 50 000 евро или левовата им равностойност за стартиращи и микро предприятия, които извършват дейност в България.

Благодарение на гаранцията от ЕИФ, за осигурената подкрепа не се изисква предоставяне на материално обезпечение, а само лични гаранции от собствениците на компаниите.

ББР Микрофинансиране ще включва сделки в гаранционния портфейл в период от 3 години след сключването на споразумението с Фонда.

Българската банка за развитие е акционер в Европейския инвестиционен фонд от 2003 г., когато е подписано и първото гаранционно споразумение помежду им.

Групата на ББР има няколко успешни съвместни програми с Фонда по инициативите MAP, Easi, „Прогрес“, „КОСМЕ“/План „Юнкер“, Пан-европейски гаранционен фонд (EGF) и участие в Инициативата SIA (Social Impact Accelerator).

Мажоритарни акционери на ЕИФ са ЕИБ с 59.8 % от капитала и ЕС, представляван от ЕК, с 29,7%. Миноритарният дял от 10.5% се държи от 38 финансови институции от публичния и частния сектор в ЕС, Великобритания и Турция, сред които и ББР.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster