ББР обсъжда с работодателските организации допълващо и мостово финансиране по НПВУ

29.03.2023 ББР обсъжда с работодателските организации допълващо и мостово финансиране по НПВУ

Българската банка за развитие предложи за обсъждане на работодателските организации предстоящите програми за мостово финансиране и съфинансиране на проекти по европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Това се случи по време на второто редовно заседание на Консултативния съвет към Надзорния съвет на банката, в което участваха представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Съюзът за стопанска инициатива (ССИ).

Като банка, чиято стратегическа цел е подпомагането на малкия и среден бизнес, ББР планира да подкрепи българските предприятия, кандидатстващи за безвъзмездно европейско финансиране. Такива са програмите за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, технологична модернизация и обновление и др.

Целта на срещата е възможностите за финансиране да бъдат консултирани още при структурирането на продуктите, което ще позволи на ББР да отговори най-адекватно на нуждите на бизнеса.

По първото направление банката ще осигури финансиране за компаниите, подали проектни предложения по ПВУ и ЕСИФ. Към ББР могат да се обърнат както одобрени компании, така и включени в списъка на чакащите или отхвърлени кандидати. По този начин банката ще подпомогне изпълнението на инвестиционните планове на дружествата, независимо дали са одобрени за безвъзмездна помощ.

По втората мярка ББР обсъжда възможността за финансиране на строителни фирми със сключен договор за изпълнение на енергийно обновяване на сгради. В този случай тя няма да кредитира директния получател на безвъзмездната помощ – държавна администрация, общини, етажни собствености и др., а компаниите – изпълнители на строително-монтажни работи. Тази мярка ще осигури финансов ресурс на изпълнителите, съдействайки за навременното приключване на проектите и ускоряване на енергийното обновление на сградния фонд в страната.

Освен директно кредитиране, ББР има готовност да подпомага и през търговските банки за подобряване на достъпа до финансиране на домакинства по „Националната схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от ВЕИ“. Очаква се ББР да предложи за одобрение от банките програма за гарантиране на кредити на физически лица за покупка и инсталиране на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаични системи.

Чрез програмите ББР ще помогне за по-бързото и успешно усвояване на средствата от НПВУ и ЕСИФ, осигурявайки финансиране за навременното стартиране и изпълнение на проектите. Това допълнително ще стимулира инвестиционната активност в приоритетни сектори на икономиката.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster