Илия Караниколов и Иван Церовски влизат в управлението на ББР

10.01.2023 Илия Караниколов и Иван Церовски влизат в управлението на ББР

Новите изпълнителни директори са със солиден банков опит и имат за цел укрепването на дейността на институцията, съобразно изискванията на ЗББР

Банкерът Илия Караниколов и експертът по дялови инвестиции Иван Церовски влизат в ръководството на Българската банка за развитие. Двамата ще станат членове на Управителния съвет след избора им от Надзорния съвет на банката.

Караниколов и Церовски са предложени за избор от НС на банката от Комитета за подбор в ББР след внимателна селекция и оценка на кандидатите. Съгласно изискванията на Наредба 20 документите на двамата са внесени за предварително одобрение от Българската народна банка.

Това е първият напълно прозрачно организиран процес по назначаване на членове на ръководството на кредитната институция, в който кандидатите са публично обявени от Надзорния съвет на банката преди официалния им избор.

Двамата нови членове на УС ще имат задача да укрепят дейността на институцията, като ще работят за привеждането й в съответствие с целите и приоритетите на банката за развитие, разписани в Закона за ББР.

Илия Караниколов има над 20-годишен банков и финансов опит и познава добре ББР, тъй като е бил член на УС и изпълнителен директор в периода 2011-2013 г. От 2007 до 2011 г. е бил част от екипа на Юробанк България (Пощенска банка).

Професионалната му биография минава през Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на труда и социалната политика. Има широка експертиза в сфери като публична администрация, европейска интеграция, стратегии и програми на ЕС. Лектор по теми като cost-benefit анализ на големи инфраструктурни, общински и частни проекти, контрол на средствата от структурните фондове, финансови инструменти и др.

От 2016 до 2017 г. е бил част от ръководството на Фонда на фондовете, където е заемал позицията зам.-председател на УС и изпълнителен директор, а през 2021 г. е бил и председател на Надзорния съвет на фонда. От 2019 г. е началник на управление „Финансови инструменти“ в ББР.

Караниколов е магистър по стопанско управление и администрация (MBA) от Университета за национално и световно стопанство в София и има специализации в сферата на изкуствения интелект (Хелзинкски  университет), управлението на финансови инструменти (Лондон), кредитния риск (Прага), управлението на структурни фондове (Брюксел, Маастрихт, Дъблин) и редица други.

Иван Церовски е с 18-годишен опит в сферата на банковото дело и дяловите инвестиции. Професионалният му път минава през германските финансови институции Commerzbank, Deutsche Börse и Dresdner Bank. Церовски е бил асоцииран инвеститор във фонда за дялово финансиране от Великобритания Argus Capital, където е отговарял за българския пазар, както и вицепрезидент на българския екуити фонд Delta Capital.

От 2011 до 2021 г. е част от екипа на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), където е ръководител на програмата за местно предприемачество на ЕБВР, отговаряща за развитието на МСП сектора в България.

Иван Церовски е магистър по мениджмънт от университета Otto-von-Guericke в Магдебург, Германия, и бакалавър по макроикономика от Университета за национално и световно стопанство.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster