Надзорният съвет започва проверка на големите експозиции на ББР

02.12.2022 Надзорният съвет започва проверка на големите експозиции на ББР

Целта е да се повиши максимално прозрачността на институцията и да се създаде обществен гарант за доброто й управление

Свикано е заседание на Надзорния съвет на Българската банка за развитие, на което ще бъде предложено да се вземе решение за възлагане на проверка на всички действия, предприети по събирането на вземанията на банката по големите провизирани експозиции. Това обяви председателят на НС Росен Карадимов в студиото на bTV. Целта е да се добие ясна представа за начина, по който са управлявани кредитите, и действията на Управителния съвет за тяхната събираемост.

„Ще бъде изискан детайлен анализ на предприетите стъпки по отношение на обезпеченията, включително реализацията на заложените имущества, открити производства по несъстоятелност и други действия от страна на банката-кредитор“, поясни Карадимов.

„Влязох в Надзорния съвет с обещание ББР да е максимално открита към всички“, каза още той и припомни приоритетите, заложени в Закона за Българската банка за развитие, сред които са преодоляването на регионални дисбаланси и провеждането на публични политики.

Към Управителния съвет на банката ще бъдат създадени консултативни обществени съвети, които да спомогнат за повишаването на прозрачността на институцията като гарант за нейното добро управление.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster