Ратифициран е заемът на ББР от Европейската инвестиционна банка

27.07.2023 Ратифициран е заемът на ББР от Европейската инвестиционна банка

Гаранционното споразумение между Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Република България бе ратифицирано от Народното събрание днес. Гаранцията е предоставена по заем между ЕИБ и Българската банка за развитие на стойност 175 млн. евро. ББР започва работа по структурирането на кредитни програми за малкия и средния бизнес, така че да бъде oсигурен в кратък срок достъпът до финансиране за бизнеса.

Кредитите ще са със срок до 12 години, а тези за зелени проекти – до 15 години. Те могат да бъдат за инвестиции и оборотни средства, с атрактивни ценови условия. Целта е фирмите да бъдат максимално облекчени по отношение на плащанията.

С предоставения ресурс ББР може да оказва подкрепа на компании, чиято дейност е засегната от нарушените вериги на доставки, високите цени на електроенергията и последиците от войната в Украйна. Средствата ще се отпускат както директно, така и чрез финансови посредници.  

Допустими за кредитиране ще бъдат малки и средни предприятия с до 250 човека персонал, както и т.нар. midcaps – компании с между 250 и 3000 човека, съгласно класификацията на ЕС. Кандидатите за „зелено“ финансиране следва да отговарят на специфични секторни и проектни критерии, които ще се проверяват чрез инструмента на ЕИБ Green Checker.

Не са допустими за финансиране компании, чиито основни приходи са генерирани от дейности в сферата на хазартните игри, както и насочени към производството, преработката и улесняване употребата на тютюн. Изключени са и всички недопустими за финансиране от ЕС сектори, сред които производството и търговията с оръжия и боеприпаси, както и дейности, пораждащи вредно въздействие върху околната среда.

В своята дейност Българската банка за развитие стриктно спазва приложимото банково законодателство и свързаните с него разпоредби.

За 24 години банковата група е подкрепила 24 350 компании, до които е достигнал чрез различни финансови инструменти ресурс в размер на близо 7,3 млрд. лв.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster