08.03.2024 София Касидова: Постигането на климатична неутралност ще изисква безпрецедентно ниво на инвестиции

Постигането на целта на ЕС за климатична неутралност до 2050 г. ще изисква безпрецедентно ниво на инвестиции. Настоящото десетилетие ще бъде от решаващо значение за ускоряване на инвестициите в Европейската зелена сделка. Това заяви ръководителят „Стратегическо развитие и планиране“ на Българската банка за развитие София Касидова за специалния доклад на SeeNews „ВЕИ индустрията в Югоизточна Европа“.

Касидова е част от работна група към платформата Инвеститорски диалог за енергетиката (ID-E), която обединява експерти от енергийния и финансовия сектор във всички държави от ЕС за оценка и надграждане на схемите за финасиране по плана REPowerEU и Европейската зелена сделка.

„Целта на европейската платформа ID-E е да помогне при оценяването и надграждането на съществуващи схеми и инструменти за финансиране енергийни проекти. Когато е необходимо ще разработваме и предложения за пилотни финансови инструменти, програми или инвестиционни продукти, ще предоставяме техническа помощ и препоръки за изменения на финансови или други правила, засягащи инвестициите в енергетиката“,  добавя още Касидова.

Основен фокус в работата ID-E в момента е идентифицирането на пречките пред финансирането на енергийни проекти, както на ниво ЕС, така и в отделните държави-членки. Експертите, сред които и Касидова, са установили четири основни групи. Сред тях са рискове, съврзани с ненадеждни пазари и правни рамки, достъп до капитал, липса на ресурси, използване на недоказани или незрели технологии и др.

Очаква се ID-E да разработи решения за привличане на повече инвестиции, като специално ще се създадат финансови и гаранционни схеми, включително за споделяне на риска.

Резултатите от работата на ID-E ще бъдат включени в настоящи и бъдещи програми в рамките на многогодишната финансова рамка на ЕС и ще са основа за дискусии за необходимите инвестиции и постигането на климатична неутралност до 2050 г.

София Касидова сподели и че другата изключително важна инициатива, в която ББР е основен акционер, Инвестиционният фонд „Три морета“ е реализирал две много успешни инвестиции у нас. Те ще допринесат за свързаността на България с другите страни-членки на фонда, както и за прехода на енергийния пазар към слънчево и нисковъглеродно производство.

Тя припомни, че държавите от инициативата „Три морета“, имат сериозна необходимост от инвестиции в областта на енергетиката, транспорта и цифровата инфраструктура, както и по отношение на гарантирането на сигурността на критичната инфраструктура и енергийния преход.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster