Поземлени имоти, местност Задгарова артерия, град София

Поземлени имоти ведно с прилежащо застрояване в град София, м-т Задгарова артерия, ул. История Славянобългарска 2

Недвижими имоти, намиращи се в гр. София, район Сердика, ул. „История Славянобългарска“ №1 (бившата ул. „202“), в производствена и складова зона на Централна гара, захранени са с вода, ел. енергия и разполагат с канал. Сградите са оградени с дворна ограда, около тях има асфалтова настилка. Пътната мрежа в района е изградена.

Имотът се състои от:
1.Урегулиран поземлен имот с площ 3 309 кв.м, съставляващ УПИ I – 532, по плана на гр. София, м. „Задгарова артерия“ – за производствена и складова дейност, заедно с построената в него едноетажна сграда (склад), застроена на 203 кв.м.

2. Урегулиран поземлен имот с площ 5 685 кв.м, съставляващ УПИ II – 531, по плана на гр. София, м. „Задгарова артерия“ – за производствена и складова дейност, заедно с построените в него сгради:

  • трафопост на един етаж, застроен на 30 кв.м.;
  • едноетажна нежилищна сграда, застроена на 1 608 кв.м;
  • двуетажна административна сграда, застроена на 588 кв.м;
  • едноетажна сграда за производствени цели, застроена на 24 кв.м.

3. Урегулиран поземлен имот с площ 4 263 кв.м, съставляващ УПИ III – 531 за производствена и складова дейност от квартал 8 “а“ по плана на гр. София, м.“Задгарова артерия“, заедно с построените в него сгради:

  • складово отделение, застроено на 118 кв.м;
  • занаятчийска работилница, застроена на 384 кв.м;
  • едноетажнажна сграда - обслужване, гресиране, застроена на 144 кв.м;

В близост до имотите има изградени бензиностанция OMV, магазини от веригите Технополис, Явор, Пикадили, Bauhaus и други. Срещу имотите е разположен терен на Централни Софийски гробища.

 

За допълнителна информация:  02 45 29 421 или 02 93 06 390; e-mail: salesbbr@bdbank.bg  

Форма за запитване
За запитвания или повече информация, свързани с актива,
Моля попълнете формуляра.
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster