Финансиране за инвестиции

Финансиране за инвестиции

Кредити, предназнчени за реализиране на инвестиционните ви намерения: за придобиване на дълготрайни активи, предприятия или обособени части от тях, ново строителство, реконструкция, разширяване и други, подобни на тях цели.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster