Видове финансиране

Видове финансиране

Инвестиционен кредит

Размер: до 5 млн. лв. 

Гратисен период: до 24 месеца

Срок: до 72 месеца след изтичане на гратисния период

 

 

Оборотен кредит

Вид: Кредитна линия или овърдрафт

Цел:

  • закупуване на стоки и материални запаси
  • работни заплати за персонала
  •  разходи за транспорт, електроенергия и др. енергоносители

Срок: до 60 месеца

 

Необезпечен оборотен кредит

За предприятия, одобрени от ББР за инвестиционно финансиране в размер над 2 млн. лв. 

Размер: до 200 000 лв. 

Срок: до 60 месеца

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster