Млечно животновъдство

Бъдеще за млечните животновъди

Вече 8 години Делиорман груп обединява 52-ма производители от сектора на млечното животновъдство. Събират ги трудностите, пред които е изправен пазарът на родни традиционни продукти като българско кисело мляко, бяло саламурено сирене и масло. Седалището на групата земеделски производители е в гр. Каолиново, област Шумен.

„Запазва се тревожната тенденция с всяка година да намаляват говедата и овцете в страната. Животновъдството ни продължава да се свива“, споделят членовете на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА).

Пагубни за отрасъла са и липсата на пазари за млякото, ниските му изкупни цени и бюрократичните пречки.

За да отговорят на предизвикателствата, фермерите извършват съвместни продажби на произвежданите и преработвани от тях продукти от овче, козе и биволско мляко. Сдружението им помага и за доставки на продукцията до купувачи на едро.

Ключова за успеха на общия проект на животновъдите се оказва подкрепата на Българската банка за развитие.

Банката предлага на Делиорман груп улеснен достъп до финансиране и й помага да се сдобие с необходимата й земеделска техника за обработка на фуражни култури. С получения ресурс от ББР фермерите закупуват и оборудване за съхранение и превоз на сурово мляко, както и друга техника за животновъдните стопанства, членуващи в групата.

Това улеснява поддръжката на оборите и пасищата, спестява време и ръчен труд, и повишава общата конкурентоспособност и биосигурност на фермите. 

 

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster