Форум на ББР "Пътища за партньорства" 2019

Форум на ББР "Пътища за партньорства" 2019

18 юни 2019

Българската банка за развитие събра за 20-годишния си юбилей представители на европейски и световни финансови институции в рамките на международния икономически форум "Пътища за партньорства", организиран на 18 юни от институцията. Събитието пренася в в София европейската дискусия по програмата InvestEU и бъдещия й потенциал в региона на Югоизточна Европа.

Обсъждиха се практическите аспекти на програмата, новите бизнес модели и възможностите за регионални партньорства. Участие във форума взеха министърът на икономиката и принципал на ББР Емил Караниколов, главният изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев, представителят на Европейската комисия г-ца Флорентин Хопмайер, член на Кабинета на вицепрезидента Юрки Катайнен с ресор „Работни места, инвестиции, растеж и конкурентоспособност“, Яцек Трушчински  от Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (DG ECFIN) на Европейската комисия, Марсел Рой – Генерален секретар на Европейската асоциация на публичните банки и агенциите за развитие (EAPB),  Карло Монтичели – Вицегуверньор в Банката за развитие към Съвета на Европа, Андреас Бейкос – Ръководител на представителството на Европейската инвестиционна банка в България. 

Дискусията разгледа важни въпроси за работата на банките за развитие в контекста на  Многогодишната финансова рамка на ЕС 2021-2027. Основните теми бяха: как чрез съвместни проекти ще се подпомогнат стратегическите цели на икономиките и развитието на инфраструктурата и как най-голям брой сектори и региони може да се възползват от  европейските средства чрез гаранционната програма „InvestEU”. 

В рамките на събитието пет нови институции се присъединиха към Меморандума за сътрудничество, подписан през миналата година. Документът вече включва единадесет национални и многостранни банки за развитие от Хърватия, Унгария, Македония, Румъния, Босна и Херцеговина, Сърбия, Словения и България. Меморандумът дава възможност за реализирането на големи инфраструктурни проекти без натрупването на дълг от отделните правителства и чрез мобилизиране на ресурси от различни източници. Спорзумението предвижда още обмен и популяризиране на най-добрите практики за финансиране на инфраструктурата, подобряване и развитие на търговията.

InvestEU
Програмата InvestEU ще надгради успеха на Плана Юнкер и дейността на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Чрез нея през следващия програмен период ще бъде насърчена  инвестиционната дейност и модернизацията на европейската икономика Очакванията на Комисията са, че чрез привличането на частни и публични инвестиции InvestEU ще генерира над 650 милиарда евро допълнителни инвестиции в целия ЕС.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster