Професионална конференция съвместно с Международната инвестиционна банка, Москва

Професионална конференция съвместно с Международната инвестиционна банка, Москва

11 октомври 2019 


Международни и национални банки за развитие и представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) дискутираха в София опита си в постигането на съответствие с нормативната уредба, насърчаването на бизнес интегритета и превенцията на риска. 

Домакин на форума бе Българската банка за развитие, която организира събитието съвместно с Международната инвестиционна банка.  

Стриктното следване и усъвършенстване на процедурите за нормативно съответствие е стратегически важна  дейност за финансовите институции днес. Тя им позволява да бъдат прозрачни пред акционерите и клиентите, да се развиват в час с новите технологии и глобализацията, и да допринасят за сигурността на финансовия пазар. Обмяната на опит между експертите по съответствие създава среда за нулева толерантност към финансови измами, пране на пари и финансиране на тероризма.

Очаква се форумът да допринесе за нови идеи и решения за укрепване на сектора и повишаване на професионалната компетентност. 

България е акционер в Международната инвестиционна банка, която има дългогодишно добро сътрудничество с Българската банка за развитие. МИБ е създадена от девет държави на основата на многостранно споразумение и има за цел да съдейства за социално-икономическото развитие и сътрудничество на страните-участнички. Основната й мисия е подкрепа на малките и средните предприятия, както и финансиране на социално значими инфраструктурни проекти. Тя осъществява кредитирането си чрез водещи национални финансови институции с държавно участие, банки за развитие или експортно-импортни банки. 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster