Какви са документите за служители в неплатен отпуск?

Какви са документите за служители в неплатен отпуск?

Как мога да си извадя справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение за шест месеца назад?

Вие декларирате наличието на трудово правоотношение за шест месеца назад във Вашето искане за кредит, което ще Ви бъде предоставено на място в търговската банка, пред която кандидатствате.

Банката може да заяви и да получи от НОИ справка за сключени и прекратени трудови договори. Данните й се предоставят възоснова на сключен с НОИ договор и дадено от Вас пред съответната банка писмено съгласие за обработване на личните Ви данни.


Има ли образец на декларация за излизане в неплатен отпуск вследствие на пандемията?

Вие декларирате, че сте в неплатен отпуск вследствие на пандемията, във Вашето искане за кредит по образец, който ще получите на място в търговската банка, пред която кандидатствате. Към искането си за кредит прилагате и копие от документа, от който се установява неплатеният отпуск. Няма специални изисквания към съдържанието му - както го е издал Вашият работодател.


Има ли образец на декларация за временно спряна (изцяло или частично) дейност на работодателя ми?

Да. Включена е в Искането за кредит по образец, което попълвате при кандидатстване.


Има ли образец на декларация, че не получавам възнаграждение за труд по друго правоотношение?
Да. Включена е в Искането за кредит по образец, което попълвате при кандидатстване.


Има ли образец на декларация за намерението ми да се върна на същата работа/да възобновя прекъснатата дейност?
Да. Включена е в Искането за кредит по образец, което попълвате при кандидатстване.


Има ли образец на декларация, че към датата на кандидатстването за кредит по Програмата не се възползвам от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица във връзка с пандемията?
Да. Включена е в Искането за кредит по образец, което попълвате при кандидатстване. Под „друга марка“ следва да се разбира аналогична помощ, свързана с невъзможността Ви да полагате труд поради пандемията.


Трябва ли да приложа допълнителни документи към искането за кредит и какви?
Прилагат се валиден документ за самоличност (копие на лична карта или паспорт) и, в зависимост от случая:

  • копие от трудов договор
  • документ за неплатения отпуск
  • документ за регистрация, ако сте самоосигуряващо се лице
  • декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващо се лице/за спряната дейност на предприятието или документи за спад в доходите Ви – което е относимо. 
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster