Мисия на банките за развитие

Мисия на банките за развитие

AFL: френският модел за финансиране

AFL: френският модел за финансиране

Agence France Locale (AFL) е организация, предоставяща финансиране единствено на френските местни органи (общини, департаменти, региони, групи и местни публични институции). Създадена е след приемането на специален Закон от 26 юли 2013 г.
Благодарение на AFL местните общности могат да финансират своите проекти под формата на традиционни банкови заеми, които агенцията е в състояние да предостави след набиране на средства на облигационните пазари. Тоест, AFL съкращава „пътя на парите“.

Виж още ➔
Насърчителната банка на Скандинавието

Насърчителната банка на Скандинавието

Nordic Investment Bank е международна институция със седалище в Хелзинки. Дейността й започва през 1976-а, след като Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция решават да създадат Скандинавска инвестиционна банка за насърчаване на икономическия растеж и сътрудничеството в региона. NIB оценява всички заеми, предложени за финансиране, спрямо тяхното въздействие върху производителността и околната среда.

Виж още ➔
Банката за развитие на австрийското федерално правителство

Банката за развитие на австрийското федерално правителство

Австрийската федерална насърчителна банка (Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH) има ясна цел – подпомага предприятията при изпълнението на иновативни проекти, като предлага заеми, безвъзмездни средства и гаранции при облекчени условия, рисков капитал, насърчаване на иновациите и женското предприемачество.

Виж още ➔
Banco Português de Fomento – модерната насърчителна банка

Banco Português de Fomento – модерната насърчителна банка

BPF е създадена през 2020 г. като част от стратегията за стимулиране на икономическия растеж на Португалия чрез насърчаване на стопанските дейности и предприемачеството.

Виж още ➔
SID Bank - насърчителната банка за развитие и износ на Словения

SID Bank - насърчителната банка за развитие и износ на Словения

Средно годишно SID Bank допринася с до 2 % ръст на брутния вътрешен продукт на страната и около 3 % от износа. Това е централната институция за финансиране на устойчивото развитие на словенската икономика.

Виж още ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster