Начален етап/ Seed

Начален етап/ Seed

На този етап вече имате разработени продукти или услуги, но нямате достатъчно средства да проучите пазара и да определите целевите си групи. Вероятно вече имате нужда от по-сериозна финансова помощ, която може да дойде от няколко места:
•    Публичните платформи за набиране на средства, известни още под името краудфъндинг (crowdfunding). Чрез дарения или срещу дял от акциите ви, хората, които повярват във вашата идея, могат да Ви помогнат да я финансирате. 

Сред най-популярните сайтове за колективно финансиране са: Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe, Patreon, Start Engine, WeFunder, Lending Club, CircleUp, Causes, Fundly.

Добър пример за идея, финансирана по този начин, са очилата за повече тонус на българската компания Novalogy, които получиха над 100 хил. долара финансиране чрез платформата Indiegogo.
•    Фондове за рисков капитал – големият плюс е, че чрез своето дялово участие в компаниите, те, също като бизнес ангелите, допринасят и с мениджърски опит за развитието на компаниите. 
У нас има няколко фонда за дялов капитал, сред които Фондът за капиталови инвестиции на ББР, който вече регистрира първите си успешни проекти – Колев и Колев, М2Пром, Децибел, IPS, Evrotrust, Econic One и Barin Sports. Повече информация за останалите участници на пазара за рискови инвестиции можете да намерите в официалната страница на Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране.
•    Синдикални инвеститори – два или повече бизнес ангели обединяват сили и инвестират в една и съща компания.
Началният (seed) етап се разделя на няколко серии A, B и C в зависимост от това колко е напреднала компанията ви, като пропорционално с развитието ви, расте и капиталът, който можете да привлечете от посочените инвеститори. 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster