Как да финансирате бизнеса си

Как да финансирате бизнеса си

Обичайно стартът и растежът са свързани с инвестиция. Какъв тип финансиране ви е нужно обаче зависи от това на какъв етап сте, тъй като всеки от тях има своите специфики. С този наръчник ще направим кратък преглед на видовете инвеститори.

Предварителен етап – Pre Seed

Току-що сте започнали дейност, обичайно на този етап работите сами или в много малък екип и все още оценявате жизнеспособността на идеята си, разработвате прототип и бизнес модел. Финансирането при първите стъпки на бизнеса най-често идва от лични спестявания или от така наречените с чувство за хумор FFF инвеститори (Family, Friends and Fools) – семейство, приятели и … хора, които вярват в идеята ви колкото вас. Решението за подкрепа тук в повечето случаи е чисто емоционално и не се основава на предварителни разчети и проучвания.

Вижте повече
Предварителен етап – Pre Seed

Начален етап/ Seed

На този етап вече имате разработени продукти или услуги, но нямате достатъчно средства да проучите пазара и да определите целевите си групи. Вероятно вече имате нужда от по-сериозна финансова помощ, която може да дойде от няколко места: краудфъндинг, фондове за рисков капитал, синдикални инвеститори.

Вижте повече
Начален етап/ Seed

Зрял етап/ Series C and beyond

Тук вече говорим за доказано успешни компании – със стабилни парични потоци и установена клиентска база. Финансиране най-често се търси, за да се разработват нови продукти или да се достигат нови пазари. Това е и етапът, в който компанията ви вече не е толкова рискова и към нея проявяват интерес и друг вид инвеститори, като банките и хедж фондовете, например.

Зрял етап/ Series C and beyond
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster