Предстоящи програми и продукти на ББР

Предстоящи програми и продукти на ББР

  • Оборотно финансиране за фирми в стоителния сектор
  • Мостово финансиране на микро, малки и средни предприятия, подали проектни предложения за подпомагане по процедури по Националния план за възстановяване и устойчивост и/или Многогодишната финансова рамка 2021-2027
  • Портфейлна гаранция към търговските банки, чрез която ще се улесни достъпа до мостово финансиране на домакинствата, кандидатстващи за получаване на безвъзмездни средства
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster