Осигурителен доход и осигурителни вноски

Осигурителен доход и осигурителни вноски

При избор за осигуряване като самоосигуряващо се лице задължителните рискове, за които се осигурявате, са:

  • за фонд „Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване;
  • за Универсален пенсионен фонд (ако сте роден след 31.12.1959 г.) и 
  • дължимите здравноосигурителни вноски. 

Има възможност да изберете и осигуряване за  фонд „Общо заболяване и майчинство“. Изборът на тази допълнителна възможност за осигуряване ви дава право да използвате отпуск за временна нетрудоспособност (болнични), както и да използвате отпуск за бременност и раждане.

В този случай разходите за осигуровки са за лична сметка и не са разход на фирмата. Препоръчително е да се заплащат от лична банкова сметка.

При избор за осигуряване по договор за управление и контрол (ДУК):

  • дължите осигурителни вноски за всички осигурителни случаи;
  • изплаща се възнаграждение, върху което се дължат данъци и осигурителни вноски;
  • размерът на осигурителните вноски се разпределя между управителя и фирмата, а общият им размер варира в зависимост от дейността, която се извършва;

Посочените лица не подлежат задължително на държавно обществено осигуряване при условие, че им е отпусната пенсия (основание чл. 4, ал. 6 от КСО).

Вноски в проценти по видове социално осигурени лица 

Вид социално осигурени Фонд „Пенсии“     Фонд „ДЗПО в УПФ“ Фонд „Общо заболяване и майчинство“     Фонд „Безработица“ Фонд „Трудова злополука и професионална болест“ *
За изпълнение по договор за управление и контрол код 10 (родени преди 1960) 19,80% 0,00% 3,50% 1,00% да
код 10 (родени след 1960) 14,80% 5,00% 3,50% 1,00% да
Самоосигуряващи се код 12 (родени преди 1960) 19,80% 0,00% 0,00% 0,00% не
код 12 (родени след 1960) 14,80% 5,00% 0,00% 0,00% не
Самоосигуряващи се за всички социални рискове код 12 (родени преди 1960) 19,80% 0,00% 3,50% 0,00% не
код 12 (родени след 1960) 14,80% 5,00% 3,50% 0,00% не
Лица, работещи без трудово правоотношение код 14 (родени преди 1960) 19,80% 0,00% 0,00% 0,00% не
код 14 (родени след 1960) 14,80% 5,00% 0,00% 0,00% не
(*) Процентът за фонд „Трудова злополука и професионална болест” варира от 0.4% до 1.1% в зависимост от групата на основните икономически дейности, в която попада осигуреният по Националния класификатор за икономическите дейности.
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster