Персонални и капиталови дружества

Персонални и капиталови дружества

Търговските дружества могат да бъдат персонални и капиталови. Персоналните са Събирателно дружество (СД) и Командитно дружество (КД), а капиталовите – Дружество с ограничена отговорност (ООД), Акционерно дружество (АД) и Командитно дружество с акции (КДА). 

Основните разлики са, че персоналните дружества, както предполага и името им, изискват лично участие на всеки съдружник, участието в тях не може да бъде прехвърлено, при напускане на един от съдружниците, дружеството се закрива, а всички съдружници носят отговорност успоредно с имуществото на дружеството. 

За разлика от тях, при капиталовите дружества не се изисква лично участие на всеки съдружник, участието в дружеството може да се прехвърля свободно, напускането на съдружник не води до закриване на дружеството, а съдружниците не носят отговорност извън имуществото на дружеството.  

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster