Видове търговци и търговски дружества

Видове търговци и търговски дружества

Този наръчник обяснява основните видове търговци и търговски дружества и ще ви помогне да се ориентирате коя е най-подходящата правна форма за вашия бизнес.

ЕТ (Едноличен търговец)

ЕТ (Едноличен търговец)

ЕТ е физическо лице, на което законът предоставя качеството „търговец“, като той попада в категорията „самоосигуряващо се лице“ .
научете повече ➔
ЕТ (Едноличен търговец)

ТД (Търговско дружество)

Търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства.
научете повече ➔
Персонални и капиталови дружества

Персонални и капиталови дружества

Търговските дружества могат да бъдат персонални и капиталови. Едните изискват лично участие на всеки съдружник, а другите - не.
научете повече ➔
Персонални и капиталови дружества

Как да изберете правна форма?

Дали ще бъдете ЕТ „Иван Иванов“, „Иванови“ АД или „Иван и СИЕ“ ООД зависи от вашата дейност, капитал, цели, съдружници, данъчно облагане и т.н.
научете повече ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster