Rounded abstract cityscape network connection, internet and global connection concept.

Иновации и цифровизация

За микро, малки и средни предприятия

Инвестиционни и оборотни кредити с цел облекчаване достъпа до финансиране на микро, малки и средни предприятия, ориентирани към внедряване на иновации и цифровизация, както и развитие на научноизследователска и развойна дейност.

До 2 млн. евро

Внедряване на иновации

Преференциална лихва

Критерии за кандидатстване

Програмата е предназначена за МСП по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия, както и дружества със средна пазарна капитализация (до 500 служители), които:
✔ Са ориентирани към внедряване на иновации, цифрови технологии и цифрова трансформация
✔ Развиват научноизследователска и развойна дейност
✔ Имат положителен собствен капитал, нямат просрочия и задължения към НАП

Вижте списък с критериите
Критерии за кандидатстване

Изключени дейности и ограничени сектори

Вижте тук

Кандидатствайте за кредит

Изпратете запитване за финансиране чрез нашата онлайн форма и наш експерт ще се свърже с вас

apply credit image
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster