race track

Конкурентоспособност на МСП

За микро, малки и средни предприятия

Инвестиционно и оборотно финансиране за микро, малки и средни предприятия, включително такива с по-висок рисков профил.

До 2 млн. евро

Намалено обезпечение

Преференциална лихва

За кого е предназначена програмата?

За фирми, които са МСП по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и отговарят на следните изисквания:

✔ Имат положителен собствен капитал;
✔ Нямат повече от 30 дни просрочия по справка от ЦКР за последните 2 години;
✔ Без просрочени задължения към НАП;
✔ Имат коефициент на обща ликвидност равен или по-висок от 1.

Вижте списък с критериите
За кого е предназначена програмата?

Изключени дейности и ограничени сектори

Вижте тук

Кандидатствайте за кредит

Изпратете запитване за финансиране чрез нашата онлайн форма и наш експерт ще се свърже с вас

apply credit image
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster