A lake in the shape of a recycling sign in the middle of untouched nature. An ecological metaphor for ecological waste management and a sustainable and economic

Устойчивост

За микро, малки и средни предприятия

Инвестиционни и оборотни кредити с цел облекчаване достъпа до финансиране на микро, малки и средни предприятия с фокус върху зелената и устойчива трансформация на европейската икономика.

До 2 млн. евро

Зелени проекти

Преференциална лихва

Критерии за кандидатстване

Програмата е предназначена за МСП по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия, както и дружества със средна пазарна капитализация (до 500 служители), които:
✔ Допринасят за екологичната и устойчива трансформация на европейската икономика;
✔ Подобряват достъпността на услугите, продуктите и инфраструктурата, разработват спомагателни технологии и осигуряване на достъп до организацията за лица с увреждания;
✔ Имат положителен собствен капитал, нямат просрочия и задължения към НАП;
✔ Отговарят на критериите за „зелено предприятие“ или планираните инвестиции – на критериите за „зелени инвестиции“.

Вижте списък с критериите
Критерии за кандидатстване

Изключени дейности и ограничени сектори

Вижте тук

Кандидатствайте за кредит

Изпратете запитване за финансиране чрез нашата онлайн форма и наш експерт ще се свърже с вас

apply credit image
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster