search-icon

Директива за платежните услуги

В съответствие с новата Европейска директивата за платежни услуги (PSD2), Българската банка за развитие стартира тестови портал за разработчици на приложни програмни интерфейси (API).  Той предоставя възможност на доставчици на информационни и платежни услуги, fintech компании и други заинтересовани потребители да тестват своя софтуер и приложенията, използвани за предоставяне на платежни услуги, както и да получат необходимата документация и поддръжка.

API портал за разработчици в тестова среда

Достъп, общи условия и инструкции за предоставяне и използване на услугите на портала

Вижте тук

Вашите права за извършване на плащания в Европа

Повече информация за таксите, ценообразуването, сигурността и новите услуги за електронни плащания ще откриете в електронната брошура на Европейската комисия

Вижте повече
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster