Панайот Филипов: Помагаме на засегнатите от кризата хора и фирми с изключителна отговорност

Панайот Филипов: Помагаме на засегнатите от кризата хора и фирми с изключителна отговорност

23.12.2020

Част от мерките на правителството за подкрепа на гражданите и фирмите, пострадали от ограниченията заради Covid-19, се реализират чрез Българската банка за развитие. Чрез програмите на ББР търговските банки отпускат безлихвени заеми на хората, които не могат за работят заради пандемията, и кредити при облекчени условия за бизнеса. С въпроси на какви условия трябва да отговарят гражданите и фирмите, за да получат финансиране, какви са сроковете за подаване на документи и какво е участието на ББР в Инициативата „Три морета“, вестник "Труд" се обърна към Панайот Филипов, изпълнителен директор на ББР.

- Г-н Филипов, ББР направи промени в гаранционната програма за отпускане на безлихвени заеми на граждани, които са били в неплатен отпуск или не могат да работят заради COVID-19. Кои граждани имат достъп до тези заеми?


- Промените бяха належащи заради продължаващата пандемия. Съзнаваме изключителната си отговорност в кризата и със специалния мандат от правителството се стремим по-бързо и всеобхватно да помогнем на хората и бизнеса. Затова ББР разшири през декември и параметрите на гаранционната програма за физическите лица, така че от нея да могат да се възползват служителите, които отново са в принудителен неплатен отпуск или той вече е изтекъл. Те имат право на заем, дори ако междувременно са си намерили нов работодател.

Новите условия обхващат и лицата, които са се върнали на работа след прекратяването на неплатения отпуск, но към момента на кандидатстването за кредит и в периода на наложените противоепидемични мерки не работят под никаква форма.

Подкрепата е насочена също и към самоосигуряващите се лица с прекъсната дейност или спад в дохода в края на годината заради втората вълна от COVID-19.

Размерът на безлихвените заеми след промените в програмата достига 6900 лв., а срокът за кандидатстване беше удължен до края на юни следващата година.

 

- На какви условия трябва да отговорят кандидатите за безлихвени заеми?


- Изискването към всички наети лица, които са били или в момента са в неплатен отпуск, е да имат общо поне 3 месеца трудови правоотношения в периода между 01.01.2020 г. и датата на кандидатстването за кредит и за тях да са декларирани или платени дължимите осигуровки.

Относно самоосигуряващите се лица търговските банки, които ни партнират по програмата, сигнализират, че често се кандидатства с непълна документация. Условието е да докажат над 20% спад в доходите си спрямо съответния период преди пандемията, както и да са декларирали или платили осигурителните вноски, дължими след 01.01.2020 г. включително, само за периода, в който са осъществявали дейност.

С промяната на програмата отпадна ограничението за всички категории кредитополучатели да не са получавали възнаграждения за трудова дейност от друг източник или да имат отработени поне 5 дни през месец март.
Кандидатстващите могат да получат безлихвен кредит, дори ако са се възползвали от друга антикризисна мярка, осигурена от държавата за физически лица.

Важно е да се знае, че Българската банка за развитие не разглежда исканията за кредит, а включва вече одобрените от търговските банки заеми в издадената портфейлна гаранция.

 

- Какви документи трябва да подготвят кандидатите? Каква е процедурата, ако човек вече е взел безлихвен заем в размер до 4500 лв., а сега иска още средства?


- Засегнатите от пандемията самоосигуряващи се лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност по регистрация, и земеделски производители трябва да представят заверени копия на издадените от тях счетоводни документи, данъчни декларации или други документи, с които доказват спад в доходите за съответния период.

Всички нужни документи и декларациите по образец на ББР са публикувани на сайта на банката www.bbr.bg.
Тези, които са взели безлихвен кредит при досегашните условия, ще могат да кандидатстват пак за разликата в сумата - 2400 лв., пред своята банка-партньор по програмата.

Ако нуждаещият се отново е в неплатен отпуск, се изисква да представи документ от работодателя, че е в отпуск поради пандемията. А самоосигуряващо се лице, което отново е прекъснало дейност, представя документа за новото прекъсване, валидно към датата на кандидатстването.

Минималният размер на кредита става 2 600 лв., вместо досегашните 1 500.

Клиент на банка с изчерпан лимит може да кандидатства за разликата до 6 900 лв. в друга банка, като представи и договора си за кредит.

 

- Беше променена и програмата за отпускане на кредити при облекчени условия за фирмите, които са пострадали от мерките срещу разпространението на Covid-19. Кои фирми може да кандидатстват за заеми и на какви средства може да разчитат?


- Подадохме ръка на пострадалите компании от всички сектори, като удължихме срока за кандидатстване пред търговските банки до 20.06.2021 г. и увеличихме размера на заемите. Сега малките и средните фирми могат да получат по 1 млн. лева, а големите компании, които са търговски дружества - до 2 млн. лева.

Програмата на ББР в подкрепа на бизнеса се прилага от търговските банки-партньори за цялата територия на страната.

Изключително важно е в това трудно време да се помогне на местните производители, които осигуряват заетост, и да се даде ликвиден ресурс на големи предприятия, включително в сферата на туризма и транспорта, които не можеха да се възползват от правителствената мярка.

По тази антикризисна програма ББР гарантира 80% от размера на кредитите, отпускани от търговските банки. От април досега сме потвърдили за гарантиране кредити за бизнеса за близо 154 млн. лв.

 

- За какво фирмите може да използват отпусканите заеми при облекчени условия - за инвестиции или за да финансират и текущите си разходи, например за заплати?


- Експертите ни адаптираха програмата, така че тя да отговаря максимално на нуждите на предприемачите в тази извънредна обстановка. Сред съществените подобрения в механизма е възможността за отпускане на финансов ресурс както за оборотен капитал, така и за инвестиции.

 

- Правителството определи представители на Българската банка за развитие в Инвестиционния фонд към Инициатива „Три морета“. Какво представлява инициативата и какво е участието на България в нея?


- ББР се включи във Фонда на тази геополитическа инициатива по решение на българското правителство с вноска от 20 млн. евро. „Три морета“ е стратегически съюз между 12 държави-членки на ЕС от региона на Балтийско, Адриатическо и Черно море, който беше създаден през 2016 г., за да засили сътрудничеството помежду им. Тук живее над 20% от населението на Съюза, но за съжаление все още вътрешната търговия в региона е ограничена и е видима нуждата от подобряване на инфраструктурата и от ключови инвестиции.
За да има икономически ползи от инициативата и да се засили интеграцията между страните-членки, към нея бе учреден Инвестиционен фонд „Три морета“, а ББР се присъедини към него преди дни със статута на акционер клас „А“.

А догодина страната ни ще бъде домакин на регионалния съюз.

 

- Какви проекти ще бъдат финансирани чрез Инвестиционния фонд към Инициатива „Три морета“?


- Събраните средства във Фонда ще бъдат насочвани основно към проекти в областта на транспорта, енергетиката, дигиталните и информационни технологии. Очакваме задълбочаването на интеграцията между страните в инициативата да създаде и много работни места.

България вече е предложила на Инвестиционния фонд „Три морета“ проекти като разширяването на подземното газохранилище в Чирен, важен елемент от стратегическата енергийна инфраструктура за нас и региона, рехабилитацията на железопътната линия Русе-Варна, изграждането на тунел под прохода „Петрохан“ и строежа на магистрала „Черно море“, свързваща Бургас и Варна.

Решаващата дума за одобрение на проектите ще има Amber Fund Management Limited, ексклузивният инвестиционен съветник на Фонд „Три морета“ със седалище в Лондон.

Освен ББР, във Фонда ще участват институции и банки за развитие от региона, както и многостранни финансови институции като ЕИБ, ЕБВР и др.

 

- Вие сте и председател на СД на Микрофинансиращата институция Джобс, дъщерното дружество от Групата на ББР. Каква е основната дейност на дружеството и какви дейности финансира? Какви фирми може да кандидатстват за финансиране?


- Да, Микрофинансиращата институция „Джобс“ от Групата на ББР има важна мисия и тя е да помага на микро- и малките предприятия да развият своя бизнес.

Ние сме живителната сила за малки търговски дружества, еднолични търговци и кооперации, включително и стартиращи - извършвали дейност по-малко от 12 месеца към датата на срещата им с нас.
Даваме достъп до финансиране и на хора със свободни професии, земеделски производители и юридически лица с нестопанска цел.

Трудната за всички 2020 г. е юбилейна за нашето дружество. То навърши 10 години и в условията на ширеща се икономическа и финансова несигурност поради пандемията се зае активно със социалната си функция.

МФИ „Джобс“ създаде нов продукт, обезпечен с гаранция от Европейския инвестиционен фонд, с който успешно помагаме на пострадалите фирми.

 

- Тази година се разви и дъщерното дружество „ББР Факторинг“. Каква е дейността на дружеството? Фирми от кои сектори може да се възползват от дейността му, има ли критерии, на които трябва да отговарят?


- „ББР Факторинг“ е още едно от дъщерните дружества, които допринесоха за превръщането на ББР в завършена и пълноценна финансова група. Дружеството предлага оборотно финансиране чрез изкупуване на вземания. От услугите му могат да се възползват всички компании в България, без значение от техния размер и от бизнес сферата, в която оперират. Единственото изискване от нас е кандидатите за финансиране чрез факторинг да работят на отложено плащане с клиентите си.

Към момента дружеството „ББР Факторинг“ е предоставило над 17 млн. лв. оборотно финансиране. Подпомогнали сме над 30 компании, повечето от областта на малкия и средния бизнес, за нуждите им вследствие от междуфирмената задлъжнялост.

 

- Изпращаме една незапомнено трудна година. Какво е Вашето пожелание в навечерието на светлите Коледни и Новогодишни празници?


- Действително, през тази отиваща си година се справяхме в необичайно тежки условия. Нищо не беше по план, светът се затвори, но отново е Коледа, а това е най-светлият символ на надеждата и на роденото спасение.
Пожелавам на всички здраве и да минем през изпитанията по-сплотени и добри!

Нека Новата година бъде щастлива, успешна и благодатна!


Панайот Филипов е магистър по икономика от УНСС, има и специализация по фондови пазари към Делауеърския университет в България. През 1998 г. е обявен за Брокер №1 на БФБ с най-голям брой сделки за годината. Има солиден опит в банковата сфера, като е заемал управленски позиции в няколко банки. През 2014 г. той е назначен за член на Съвета на директорите на ЗАД “ОЗК - Застраховане”, а през 2017 г. става изпълнителен директор на Българската агенция за експортно застраховане. От април 2020 г. Панайот Филипов е изпълнителен директор и член на УС на Българската банка за развитие, както и председател на Съвета на директорите на Микрофинансиращата институция “Джобс” от Групата на ББР.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster