Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Банката ми отказа кредита, защото работодателят ми не е изряден спрямо моите осигуровки. Възможно ли е да кандидатствам отново, след като той изпълни задълженията си?

Да, можете да кандидатствате отново в същата или в друга банка-партньор по програмата. Важно е да знаете, че можете да получите кредит по Програмата, само от една-единствена търговска банка.


Какви са документите за служители в неплатен отпуск?

Вижте повече какви образци на декларации се изискват.


Има ли образец на декларация за платени осигурителни вноски и ако има – къде може да бъде намерен?


Вие декларирате, че имате платени осигурителни вноски във Вашето искане за кредит, което ще Ви бъде предоставено на място в търговската банка, пред която кандидатствате.

Банката проверява това обстоятелство в регулирано достъпна база данни на НОИ/НАП. Данните ще се предоставят на банката дистанционно, след като дадете писмено съгласие за обработване на личните Ви данни.


Защо ББР ми отказа кредита?

ББР нито одобрява, нито отказва кредитите по програмата. Тя включва изпратените й от търговските банки кредити в издадена от нея портфейлна гаранция.


Какви са документите за самоосигуряващи се лица?

Документ за регистрация, декларация за прекъсната дейност, документ за спад на доходите. Повече за тях вижте тук.


Могат ли лица с двойно или чуждо гражданство да получат безлихвен кредит?

Да, ако полагат легално труд в страната и отговарят на другите изисквания по програмата. Лицата трябва да имат и постоянен адрес на територията на Р България.


Мога ли да кандидатствам за кредит, ако съм на срочен трудов договор, с изпитателен срок или на непълен работен ден?

Да, стига да отговаряте на условията на програмата – да сте или да сте бил в неплатен отпуск, да не се възползвате от друга мярка на правителството, свързана с пандемията COVID-19, и да декларирате, че ще се върнете на работа в същата компания.


Мога ли да кандидатствам за безлихвен кредит, след като съм бил в неплатен отпуск, но съм се върнал на работа?

Да, съгласно промените в правилата вече можете да кандидатствате за кредит, ако сте се върнал на работа. Важно е да сте бил в неплатен отпуск след 8 март 2020 г.


Мога ли да кандидатствам, ако получавам страничен доход от наем, но съм в неплатен отпуск?

Да. За банката, пред която кандидатствате, е определяща невъзможността да извършвате трудова дейност и съответно да получавате възнаграждения за нея. Доходът от наем не е доход от трудова дейност и не пречи на възможността да кандидатствате по програмата.


В програмата пише, че не се дължат такси и комисиони, но от търговската банка ми наложиха такса. Защо?

Не се дължат такси за разглеждането и за отпускането на кредита, за неговото управление и погасяване. Включително няма такса, ако решите да го погасите предсрочно. Всяка търговска банка има различни по размер такси за разкриване и управление на сметки, които не се покриват от програмата.


Търговската банка, при която кандидатствах, отказа кредита ми. Какво да направя?

Важно е да знаете, че подобно събитие не е пречка да кандидатствате отново, в същата или в друга банка.


Може ли пенсионер да кандидатства за безлихвено кредитиране?

Да, без значение дали е на трудов договор или самоосигуряващо се лице.

 

Има ли значение видът на получаваното обезщетение (пенсия)?

Не, стига лицето да отговаря и на другите критерии на програмата.


 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster