Фонд InvestEU

Фонд InvestEU

Фондът InvestEU, част от Програмата InvestEU, се състои в предоставяне на бюджетна гаранция от ЕС, която да подкрепя финансовите продукти, подготвени и предоставени от партньорите по изпълнението. Насочен към приоритетни проекти с добавена стойност, той насърчава последователен подход за финансиране на целите на политика на ЕС.  

Целта на създаването му е да се съберат „под един покрив“ множеството финансови инструменти, които в момента са в подкрепа на инвестициите в ЕС в общ фонд със силен финансов капацитет и единен набор от интегрирани изисквания и правила за изпълнение за прилагане през целия финансов цикъл за улеснение на крайните получатели и финансовите посредници.

Благодарение на централизирания си характер, InvestEU е в състояние да постигне целите на политиката на ЕС и да осигури полезни взаимодействия по опростен и гъвкав ред.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster