Политики на InvestEU

Политики на InvestEU

Фондът InvestEU е пазарно-ориентиран инструмент със силен акцент върху приоритетните политики на ЕС. Функционира посредством следните четири компонента на политиката, фокусирайки се върху инвестиции с добавена стойност за ЕС:

  • Устойчива инфраструктура - Финансиране на проекти за устойчива енергия, цифрова свързаност, транспорт, кръгова икономика, сектор води, отпадъци, друга екологична инфраструктура и др.Научни изследвания, иновации и цифровизация
  • Научни изследвания, иновации и цифровизация - Финансиране на проекти, свързани научноизследователски дейности и иновации, изнасяне на резултатите от научните изследвания на пазара, дигитализация на индустрията, подобряване на напредъка на по-големи иновативни компании, развитие на изкуствен интелект и др.
  • МСП - Улесняване достъпа до финансиране за малки и средни предприятия (МСП), малки компании със средна капитализация (с персонал до 499 души), включително капиталова подкрепа за МСП, които са били негативно засегнати от кризата Covid-19.
  • Социални инвестиции и умения - Финансиране на проекти за умения, образование, обучение, социални жилища, училища, университети, болници, социални иновации, здравеопазване, дългосрочни грижи и достъпност, микрофинансиране, социални предприятия, интеграция на мигранти, бежанци, хора от уязвими групи и др.

Програмата InvestEU е основен елемент и от плана на Европейския съюз за възстановяване за Европа, насочена и към осигуряване на дългосрочно финансиране на предприятията и за подпомагане на политиките на ЕС за възстановяване от дълбока икономическа и социална криза.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster