Европейска асоциация на дългосрочните инвеститори (ELTI)

Българската банка за развитие е член на ELTI от 2006 г. Организацията е създадена под името ISLTC през юни 2001 г. с цел сътрудничество и обмяна на информация и ноу-хау. Тя обединява  сродни по рода си институции в рамките на Европейския съюз, специализирани в дългосрочното кредитиране с цел подобряване и ускоряване на сътрудничеството между тях.

През 2012 г., с цел разширяване на дейността и осигуряване на устойчиво представителство на ниво ЕС, клубът ISLTC е преструктуриран и прераства в Европейска асоциация на дългосрочните инвеститори (ELTI– European Association of Long-Term Investors ).

Асоциацията събира 31 европейски дългосрочни инвеститори от 21 държави-членки, 2.7 трилиона евро общ размер на активите в Европейски съюз, както и страни-кандидатки. Организацията насърчава и привлича качествени дългосрочни инвестиции в реалната икономика.

http://www.eltia.eu

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster