search-icon

Китайска банка за развитие

Първата кредитна линия на Българска банка за развитие с Китайската банка за развитие (КБР) е в размер на 5 млн. евро и е подписано през октомври 2009 г. През май 2017 г., ББР и КБР подписаха втора кредитна линия в размер на 80 млн. евро. Договорените средства са използвани за отпускане на инвестиционни и оборотни кредити, както и за кредитни линии на български предприятия, кредитополучатели на ББР. ББР има възможност да използва финансовия ресурс и за подпомагане на стратегически проекти в рамките на инициативата „Един пояс, един път“.

През юли 2018 беше подписано рамково споразумение за 1,5 милиарда евро от Стоян Мавродиев - Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на ББР и Хуайбан Ху – Председател на Китайската банка за развитие. Споразумението поставя насоки за бъдещото сътрудничество между ББР и КБР. То предвижда договаряне на финансиране за следващите 5 години по инициативата „Един пояс, един път“. Тези средства ще се използват за двустранни заеми от КБР към ББР, съвместно кредитиране, проектно финансиране, сътрудничество по фондове за дялово финанасиране, синдикирани заеми, проекти от взаимен интерес и други проекти, договорени впоследствие между ББР и КБР. В продължение на подписаното споразумение, през декември 2018, бе сключен трети заем на стойност 300 млн. евро между ББР и КБР, което представлява и първи транш от подписано рамково споразумение за 1,5 милиарда евро.

http://www.cdb.com.cn

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster