search-icon

Междубанкова асоциация на Китай и страните от централна и източна Европа

Българска банка за развитие е член на асоциацията от 2017 г. Асоциацията насърчава развитието на сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ по проекти от общ интерес, следвайки принципите на независимо управление и вземане на решения, както и независимо поемане на риск.  Асоциацията цели да допринесе за разширяване на съвместния бизнес, включително в сферата на подпомагане на МСП.

Други важни цели и принципи са: установяване на ефективен пазарен механизъм за финансиране и подобряване на финансовото сътрудничество между страните от 17+1; повишаване на икономическото и финансово взаимодействие между участниците; осигуряване на дългосрочна инвестиционна и финансова подкрепа за ключови проекти в региона.

https://ceec-china-sme.org/

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster