AFL: френският модел за финансиране

AFL: френският модел за финансиране

Agence France Locale е публична банка за развитие, която има една особеност – нейни уникални „собственици“ са местните общности и дава заеми само на тях. Ето как се развива този оригинален модел на сътрудничество с доказана ефективност.

От 2004 г. насам редица местни органи във Франция експериментират с възможностите да получат пряко финансиране от пазара. Това става чрез обединени операции по издаване на облигации, първоначално организирани от бившата Асоциация на градските общности на Франция (сега Франция Urbaine).

За да задълбочат този подход, през април 2010 г. няколко местни представители поемат инициативата да направят проучвателна асоциация за създаването на Агенция за финансиране на местното самоуправление. Тя трябва да определи в какво ще се превърне Agence France Locale. 

Със създаването на тази първа банка, изцяло притежавана и управлявана от френските местни власти, те предприемат 

силен ход в полза на децентрализацията.

Agence France Locale (AFL) е организация, предоставяща финансиране единствено на френските местни органи (общини, департаменти, региони, групи и местни публични институции). Създадена е след приемането на специален Закон от 26 юли 2013 г.

  • Интересен детайл е, че те не могат да приемат гласуват/ приемат бюджетен дефицит, нито да бъдат обект на банкрут или ликвидация. Могат да вземат заеми само за финансиране на инвестиционните си нужди и следва да погасяват заемите от собствените си приходи 
  • Участието в капитала е необходимо условие за получаване на финансиране от AFL
  • AFL има цел да достигне пазарен дял от 25% от нуждите от финансиране на френските местни власти в дългосрочен план

Финансовата институция предлага на кредиторите си двойна гаранция, платима при първо поискване:

  • Гаранция на членуващите местни органи до неизплатените им кредити, получени от AFL
  • Гаранция на дружеството-майка AFL – Териториална компания 

Агенцията е одобрена като специализирана публична кредитна институция за развитие през 2015 г. и се регулира от Органа за пруденциален надзор и преструктуриране. Притежава рейтинг  Aa3/P-1 от Moody’s и AA-/A-1+ от S&P и се одитира от Сметната палата. 

Благодарение на AFL местните общности могат да финансират своите проекти под формата на традиционни банкови заеми, които агенцията е в състояние да предостави след набиране на средства на облигационните пазари. Тоест, AFL съкращава „пътя на парите“. 

Защо е избран този кооперативен модел? 

Преди всичко, той решава проблема, с който местните власти се сблъскват през 2008 г. след кризата с високорисковите ипотечни кредити и плачевното управление на Dexia: да нямат достъп до заемни средства. Ситуацията е парадоксална, защото френските общности остават в стабилно положение въпреки кризата. При все това, подобни инициативи са били прилагани и преди - от градските общности, осъзнали, че заедно са по-силни при набирането на капитал.
AFL е създадена, за да позволи на всички общности да отидат директно на пазарите. Моделът позволява на по-малките общности да се възползват от силата на по-големите - и по този начин от благоприятните пазарни условия.

Днес това е четвъртият по големина кредитор на местните общности във Франция и вторият за общности с по-малко от 10 000 жители.

В края на 2022 г. акционерите са повече от 600, сред които 5 региона, 11 департамента, 12 метрополиса, десетки интер-общности и стотици общини. Това е около 22% от местните публични инвестиции и 52% от френското население. Местните общности са Номер едно публичен инвеститор във Франция. Подкрепените проекти включат достъп до основни социални услуги, екологичен преход или териториално сближаване.

Въпреки това много региони все още не познават модела на AFL и се очаква да се присъединят през следващите месеци или години. 

Зелени заеми и финансиране на „зелени“ проекти

AFL улеснява зелените заеми, които обичайно отнемат време и са изключително селективни за общностите. Институцията позволява на своите общности да финансират социални и екологични инвестиции, които отговарят на една от целите на ООН за устойчиво развитие чрез устойчиви задължения, обикновено запазени за големи общности. Това им позволява да увеличат усилията си в полза на екологичния преход, в който общностите са основните участници.

Важното за AFL

  • 243 милиона е записаният капитал от акционерите 
  • 6,6 млрд. евро са набрани на финансовите пазари от 2015 г. насам
  • Има 206 инвеститори
  • За 2021 г. са набрани близо 1,5 млрд. евро и са отпуснати кредити в размер на 1,2 млрд. евро, като най-малкият е в размер на 15,000 евро, а най-големият е в размер на 55 млн. евро. 

Присъствието на AFL в местната екосистема се изразява и в многобройни партньорства и експертни публикации, като например Барометър за финансовото здраве на общностите

Според Барометъра всички френски местни власти получават „AFL оценка“ между 1 и 7 (най-добрата е 1). 

2.88 е средната оценка за 2021 г, като тя е най-добрата от 2014 г. насам. Изненадващо или не, общините на Южна Франция и по-специално тези на департаментите по крайбрежието на Средиземно море, както и централна Франция, имат по-лошо финансово и структурно здраве в сравнение с останалата част от страната. А най-ниска оценка получава регионът Ile-de-France, където е Париж.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster