885 млн. лева са отпуснати на бизнеса и гражданите, засегнати от COVID-19, по двете антикризисни програми на ББР

06.04.2023 885 млн. лева са отпуснати на бизнеса и гражданите, засегнати от COVID-19, по двете антикризисни програми на ББР

С гаранцията на банката 80% от бизнес кредитите са предоставени без материално обезпечение

Българската банка за развитие е предоставила гаранции към 13 търговски банки за отпуснати от тях 52 915 кредита за потребление в размер на 254,6 млн. лв., както и гаранции по 2 894 кредита към търговски предприятия в размер на 630,4 млн. лв. Това показват финалните данни за изпълнението на двете гаранционни програми1, с които ББР подкрепи икономиката и гражданите по време на пандемията от COVID-19.

Общият размер на предоставените кредити по тези антикризисни мерки е 885 млн. лв.

ББР разработи и информационен портал, чрез който в реално време на сайта се публикува информация за напредъка по мерките.

Предоставянето на финансиране за физически лица продължи до август 2021 г., а за бизнеса - до 30.06.2022 г.

Три години по-късно подкрепата от страна на Българската банка за развитие продължава.

 

Равносметката в цифри:

Най-подкрепени по програмата за бизнеса са малките предприятия – те са получили 40% от предоставеното финансиране по програмата. Следват средните предприятия с финансиране от 29% и микропредприятията – с 24%. Средният размер на предоставеното финансиране е 230 хил. лева. Въпреки че мярката беше отворена и за големи предприятия, търговските банки са предоставили финансиране с гаранция от ББР на 34 търговски дружества, които не са МСП, при среден размер на кредит от 1,37 млн. лв. 

Най-голям дял от финансирането по бизнес програмата в размер на близо 300 млн. лв. е получен от предприятия в Югозападния регион с център София. Следват предприятията в Пловдивския регион с 91 млн. лв. и тези от Североизточна България с кредити за над 76 млн. лв.

Почти половината от ресурса е насочен към бизнеса в сектор Търговия (41%). На второ място са предприятията в преработващата промишленост – 21%, следвани от транспортния и хотелиерския бизнес, където са били насочени 14% от общия размер на финансирането. Най-малък е броят на предприятията в секторите добивна промишленост, образование и други дейности.

63% от компаниите са се възползвали от възможността да договорят гратисен период.

По данни на партниращите търговски банки 80% от кредитите са предоставени без материално обезпечение, благодарение на гаранцията от ББР.

По програмата за безлихвени кредити са подкрепени 38 722 физически лица, като са предоставени 52 915 (допустимо е един кредитополучател да има повече от един кредит, но в рамките на 6 900 лв.). 29 088 от тях са ползвали максималния размер от 6 900 лв., а средният получен размер от останалите е близо 5 600 лева. 26 379 кредита са отпуснати при максималния гратисен период от 24 месеца. Над 50% от кредитите се предоставени извън регионите на четирите най-големи града. Едва около 18% са отпуснати в София-град, 12% в област Пловдив, а 15% – в областите на Варна и Бургас.

През юли 2022 г. Министерският съвет одобри промени в условията на програмата, отнасящи се главно до възможността за предоговаряне на параметри по сключените договори за кредит и опростяване на реда за предявяване на гаранции. Потенциално възможният срок на изплащане на кредитите бе увеличен от 5 на 7 години, а допустимият гратисен период от 24 месеца вече може да се ползва на части.

Към 31.12.2022 г. по искане на търговските банки-партньори ББР е изплатила гарантирани суми в размер на 2 832 345 лв. и възстановими разходи по Програмата за финансиране на физически лица, в размер на 63 489 лв. Плащания по гаранциите могат да се претендират пред банката до средата на 2029 г. или в съответствие с условията в гаранционните споразумения.

Програма "Възстановяване"
Региони Размер
Северен централен 63.5 млн. лева
Северозападен 40.0 млн. лева
Североизточен 76.4 млн. лева
Югозападен 295.5 млн. лева
Югоизточен 64.0 млн. лева
Южен централен 91.0 млн. лева
Общо: 630.4 млн. лева

1 С „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19“ бе осигурено безлихвено и необезпечено финансиране на хора, временно лишени от възможността да полагат труд поради предприетите от държавата ограничителни мерки.

„Програма в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19“ позволи издаването на портфейлни гаранции към търговските банки, с които се предоставиха по-гъвкави условия за бизнес кредити за определен период, при определени условия и при индивидуална преценка на всеки конкретен случай.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster