БАКБ  първа започва да финансира по обновената програма на ББР в подкрепа на фирмите, засегнати от пандемията

18.10.2021 БАКБ  първа започва да финансира по обновената програма на ББР в подкрепа на фирмите, засегнати от пандемията

Българо-американската кредитна банка (БАКБ) е първата банка, която ще предоставя кредити по обновената гаранционна програма на ББР в подкрепа на микро-, малките и средните предприятия, засегнати от пандемията COVID-19. “Програмата за възстановяване” е част от антикризисните мерки на правителството за справяне с последиците от пандемията.

БАКБ започва да приема искания за финансиране по обновените условия от днес, 18 октомври.

Обновената гаранционна програма дава възможност на българските компании да кандидатстват при по-кратки срокове за одобрение и облекчени изисквания за обезпечение. Финансирането може да бъде до 3 млн. лв., независимо от размера на компанията, като ББР ще покрива до 80% от главницата на кредита при посочените в програмата условия. Срокът за погасяване на кредитите е до 7 години с възможност за до 3-годишен гратисен период.

Фирмите вече ще имат информация дали са одобрени за кредитиране до 5 работни дни след предоставяне на всички необходими документи, а усвояването на средствата ще е възможно до 10 работни дни. За да получат финансова подкрепа по програмата, компаниите следва да имат приключени минимум 3 финансови години с приходи от продажби, поне една от които да е завършила с печалба.

От гаранционния инструмент могат да се възползват микро-, малки, средни фирми и така наречените „малки компании със средна пазарна капитализация“ (small mid-caps – с до 499 души персонал) от всички сектори на икономиката. Условието е да осъществяват стопанска дейност и да са регистрирани в Република България, както и да търпят неблагоприятни икономически последици от разпространението на пандемията.

Като обезпечение се изискват лични гаранции от действителните собственици на фирмите или от свързани лица, както и, ако е приложимо, залози на вземания от сметки по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за особените залози (ЗОЗ) и чрез договор за финансово обезпечение, съгласно Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО).

Срокът за кандидатстване по антикризната мярка е до 20.12.2021 г.

От стартирането на гаранционната програма на ББР през май 2020 г. са гарантирани кредити за подпомагане на бизнеса за над 310 млн. лв.

При старта на програмата БАКБ отново бе първата банка, която започна да предлага спасително финансиране за фирмите в извънредната обстановка, като от началото на юни 2020 г. до края на септември 2021 г. има реализирани 184 кредита в размер на над 40,3 млн. лв., отпуснати на компании, в които работят повече от 4 055 души.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster