Банка ДСК и ПИБ започват да работят по новите условия на „Програмата за възстановяване“ на ББР

03.11.2021 Банка ДСК и ПИБ започват да работят по новите условия на „Програмата за възстановяване“ на ББР

Ще бъдат отпускани заеми до 3 млн. лева на фирми, засегнати от пандемията, а сроковете за одобрение са до 5 дни

Още две банки – Банка ДСК и Първа инвестиционна банка, започват да работят по обновената гаранционна програма на ББР в подкрепа на фирмите, засегнати от пандемията от COVID-19. Новите условия предвиждат кратки срокове на одобрение на заемите – до 5 работни дни след подаването на документи в търговските банки и време за усвояване на средствата до 10 работни дни.

Банка ДСК вече е започнала прием на документи, а ПИБ стартира от 08.11.2021 г. Освен тях, партньори по „Програмата за възстановяване“ са БАКБ, Алианц Банк, Пощенска банка. Срокът за кандидатстване по антикризисната мярка изтича на 20.12.2021 г.

Заемите са достъпни за компании от всички сектори на икономиката. Те са с таван от 3 млн. лева, със срок на погасяване до 7 г. и с възможност за ползване на гратисен период за плащане по главница и лихва до 36 месеца.

Условието е кандидатите да са микро-, малки, средни фирми или така наречените „малки компании със средна пазарна капитализация“ (small mid-caps – с до 499 души персонал, отговарящи на един от следните критерии: с до 100 млн. евро сума на актива или до 86 млн. евро приходи от продажби). Те трябва да осъществяват стопанска дейност и да са регистрирани в Република България, да търпят неблагоприятни икономически последици от разпространението на пандемията и да имат поне три завършени финансови отчета с отчетени приходи от продажби, както и счетоводна печалба за поне една от последните три години.

ББР ще покрива до 80% от главницата на кредита при посочените в програмата условия, а като обезпечение се изискват лични гаранции от действителните собственици на фирмите или от свързани лица, както и, ако е приложимо, залози на вземания от сметки по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за особените залози (ЗОЗ) и чрез договор за финансово обезпечение, съгласно Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО).

Новите условия са част от „Програмата за възстановяване“, разработена от Министерствата на икономиката и на финансите за преодоляване на последствията от COVID-19.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster