31.01.2023 Банката за развитие и Фондовата борса създават пилотен инвестиционен фонд за подкрепа на малки и средни фирми

Проектът е в изпълнение на политиките на МИР за публичност и прозрачност в оценката на инвестиционните проекти

Българската банка за развитие (ББР) и Българската фондова борса (БФБ) създават пилотен инвестиционен фонд за подкрепа на малките и средните предприятия в страната. Това стана ясно на подписването на тристранно споразумение между министъра на иновациите и растежа Александър Пулев, изпълнителните директори на ББР Илия Караниколов и Иван Церовски и изпълнителния директор на БФБ доц. д-р Маню Моравенов.

Сред целите на създаването на фонда е и тестването на пазара и инвестиционния интерес от страна на български и чуждестранни институционални инвеститори. Българската банка за развитие влага базова минимална инвестиция от 2 млн. лв. при успешно реализиране на първия етап от развитие на фонда, а именно увеличение на неговия капитал до 10 млн. лв. Инвестицията на ББР може да нарасне допълнително във времето при последващи увеличения на капитала и в зависимост от интереса на пазарните участници, сред които ключови институционални инвеститори и международни финансови институции, с които предстоят разговори.

Очаква се фондът реално да стартира своята дейност с капитал от 10 млн. лв., който да нараства в бъдеще и да привлече силен интерес от страна на инвеститорите. Те ще разполагат с пазарен инструмент, позволяващ им да инвестират в иновативни български малки и средни предприятия, които разполагат с висок потенциал за растеж.

Фондът е насочен изцяло към подкрепата на малки и средни предприятия, които осъществяват първично публично предлагане на ценни книжа на BEAM пазара или на регулирания пазар, организирани от БФБ, или емитират облигационни емисии и други инструменти, за които е поет ангажимент за листване на някой от пазарите, организирани от Фондовата борса.

Инструментът цели постигането на максимална публичност и прозрачност в оценката на инвестиционните проекти, както и в развиването на българския капиталов пазар като важен инструмент за финансиране на бизнеса в страната. Очаква се банката да структурира и други подобни инструменти съвместно с Българската фондова борса.

БФБ и ББР ще информират обществеността за действията по структурирането на фонда и разширяването му в подкрепа на малкия и средния бизнес в страната.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster