Bulgarian development bank building

02.02.2024 ББР е взела своевременни мерки относно констатациите на Сметната палата за периода 2020-2021 г.

При одитирането на дейността й за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г., Българската банка за развитие оказа пълно съдействие на Сметната палата.

Банката е предоставила цялата нужна информация за изготвянето на одитния доклад, за да помогне на държавния орган да извърши проверката.

Заедно с едноличния собственик на капитала още през 2021 г., след смяната на ръководството на ББР, са предприети своевременно необходимите мерки за коригиране на дейността й съгласно изискванията на Закона и Устава на банката.

Успешно са изпълнени водещите констатации в доклада, отразяващи посочения одитиран период. Постигнатите резултати показват, че са създадени необходимите условия за изпълнение на стратегическите цели и мисията на ББР и дъщерните й дружества.

Групата на ББР продължава да работи ефективно като основен инструмент на държавата в подкрепа на малкия и средния бизнес за развитието на българската икономика.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster