ББР и УНСС ще извършват съвместни проучвания в областта на финансите и корпоративното управление

18.02.2021 ББР и УНСС ще извършват съвместни проучвания в областта на финансите и корпоративното управление

ББР и УНСС ще извършват съвместни проучвания в областта на финансите и корпоративното управление

Българската банка за развитие и Университетът за национално и световно стопанство ще извършват съвместни проучвания в областта на финансите и корпоративното управление. Това става възможно след подписването на 3-годишен меморандум за сътрудничество между двете институции.

Споразумението предвижда провеждането на инициативи в областта на банковото дело, финансирането на малки и средни предприятия, придобиването на дялови участия, обработката на статистически данни и други.

Сътрудничеството между двете институции цели да засили диалога между бизнеса и университетските среди. Така ББР ще затвърди социалната си ангажираност, като продължи да осигурява по-добри шансове за кариерно развитие и професионална реализация на студенти от УНСС.

„Партньорството ни дава възможност да ползваме академичните постижения и научния потенциал на университета. То може да насърчава и съвместно кандидатстване по различни проекти“, обяви изпълнителният директор на ББР Николай Димитров, който сложи подписа си под меморандума редом с ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.

Ще бъдат организирани посещения на място в дружествата от Групата на ББР, срещи с експерти, организация на учебни и преддипломни стажове и практики.

Предвижда се и провеждането на съвместни научни прояви, обучения и конкурси.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster