ББР изследва готовността на малкия и средния бизнес за зелен преход

17.02.2023 ББР изследва готовността на малкия и средния бизнес за зелен преход

Има сериозен ръст в търсенето на финансиране за енергийна ефективност и иновации, показва анкетата на банката и Националния статистически институт

Българската банка за развитие проведе мащабно анкетно проучване за нагласите на българските компании за зелен преход, тяхната инвестиционна активност и нуждата от кредитиране.

Изследването беше проведено съвместно с Националния статистически институт. Целта е банката да може да отговори най-адекватно на потребностите на малкия и средния бизнес.

След затихването на пандемията фирмите продължават да работят в несигурност заради затруднения в световните вериги за доставки, промени в традиционните доставчици на суровини и енергоносители и опасенията за световна рецесия. В резултат на нарасналите цени на енергията проучването на ББР и НСИ сочи сериозен ръст в търсенето на финансиране, насочено към спестяване на енергия. Към момента почти 55% от анкетираните компании осъзнават необходимостта от финансиране на енергийна ефективност и ВЕИ, за разлика от миналата година, когато водеща е била нуждата от инвестиции. Силно нараснал е и интересът към финансиране на иновации – до 30,2%, което е два пъти повече спрямо 2021 г. Според над половината от анкетираните въвеждането на енергийна ефективност е най-подходящият начин за зелен преход на бизнеса им. На второ място е посочено обновлението на машини и съоръжения.

Водещите сектори, които имат подготвена фирмена стратегия или политика за устойчивост и климатична неутралност, са добивната промишленост (100% от фирмите), производството на ел. енергия, вкл. ВЕИ (66,7% от фирмите), и операциите с недвижими имоти (66,7% от фирмите). Все още обаче повечето български компании не прилагат международно признати стандарти за управление на околната среда, а намаляването на отпадъците не е сред основните им приоритети. 

Банките са основен източник за финансиране на две трети от фирмите (74,3%), които търсят намаляване на потреблението на енергия или планират да инвестират в технологии за повишаване на енергийната си ефективност. Като най-полезна мярка за осъществяване на зелен преход те посочват целевите зелени кредити. Повече от половината фирми предпочитат да се възползват от комбинирани  мерки, към които спадат и допълнителна информация и консултации.

Проучването ще подпомогне ББР в създаването на новите продукти за финансиране на малкия и средния бизнес. То ще дефинира и актуалното място на Банката за развитие в макроикономическия контекст.

Вижте изследването тук:

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster