search-icon
ББР отчита намаляване на парниковите емисии за 2022 г.

29.06.2023 ББР отчита намаляване на парниковите емисии за 2022 г.

Със 105 тона CO2 еквивалент са намалели парниковите емисии на Българската банка за развитие през 2022 спрямо предходната година. Това показва доклад, който анализира въглеродния отпечатък на институцията. Основното редуциране е в резултат на понижено потребление на електричество.

В контекста на цялостната си зелена политика, ББР се стреми не само да подкрепя зелени проекти, но и да намали собственото си въздействие върху околната среда. За тази цел банката разработи стратегия за управление на образуваните от нея емисии в партньорство с консултантската компания „Денкщат-България“. Тя включва ежегодна пълна инвентаризация за всички категории емисии, образувани от ББР (преки и непреки), както и набелязване на следващи стъпки за допълнителното им намаляване.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster