ББР отчита намаляване на парниковите емисии за 2023 г.

05.07.2024 ББР отчита намаляване на парниковите емисии за 2023 г.

Със 16 тона CO2 еквивалент са намалели парниковите емисии на Българската банка за развитие през 2023 спрямо предходната година. Това показва доклад, който анализира въглеродния отпечатък на институцията. Основното редуциране е в резултат на понижено потребление на електричество.

В контекста на цялостната си зелена политика, ББР се стреми не само да подкрепя зелени проекти, но и да намали собственото си въздействие върху околната среда. За тази цел банката разработи стратегия за управление на образуваните от нея емисии в партньорство с консултантската компания „Денкщат-България“. Тя включва ежегодна пълна инвентаризация за всички категории емисии, образувани от ББР (преки и непреки), както и набелязване на следващи стъпки за допълнителното им намаляване.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster