ББР пести електричество в отговор на енергийната криза

27.09.2022 ББР пести електричество в отговор на енергийната криза

Считано от 26.09.2022 г. банката изключва нощното си осветление и апелира към институциите и бизнеса да последват примера й

Българската банка за развитие въведе „зелени“ мерки в отговор на кризата на европейския енергиен пазар. Банката вече изключва нощното осветление на сградата си в центъра на София, за да даде своя принос за намаляване на потреблението на електроенергия. Апелът й е останалите институции и бизнеса да последват примера преди очакваната трудна зима.

ББР следва европейската кауза за намаляване на въглеродните емисии и постигане на климатична неутралност. Банката въведе практики за „зелен офис“ и се ангажира активно с развитието на ESG сектора, който добива все по-голямо значение за бизнеса и инвеститорите. Наскоро ББР представи и новата си кредитна програма за енергийна ефективност на малкия и средния бизнес. Програмата е с размер 30 млн. лева и от нея ще могат да се възползват компаниите, подали проектни предложения по процедурата „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster