ББР премахва комисиона за парични наличности за своите клиенти

03.08.2022 ББР премахва комисиона за парични наличности за своите клиенти

Българска банка за развитие прие решение за промяна в своята тарифа, като премахва комисиона за съхранение на парични наличности, считано от 01 август 2022 г. До този момент банката прилагаше комисиона в размер на 0,70% годишно върху левови и еврови салда, надхвърлящи 1 млн. лв.

С решение на Управителния съвет, банката премахва комисионата в резултат на промяна в лихвената политика на Европейската Централна Банка. Всички клиенти на ББР няма да плащат месечна комисиона за своите парични наличности.

Българска банка за развитие се стреми непрекъснато да предлага на своите клиенти актуални пазарни условия, като основната й мисия е да съдейства за развитието на малкия и среден бизнес в България.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster