search-icon

03.08.2022 ББР премахва комисиона за парични наличности за своите клиенти

Българска банка за развитие прие решение за промяна в своята тарифа, като премахва комисиона за съхранение на парични наличности, считано от 01 август 2022 г. До този момент банката прилагаше комисиона в размер на 0,70% годишно върху левови и еврови салда, надхвърлящи 1 млн. лв.

С решение на Управителния съвет, банката премахва комисионата в резултат на промяна в лихвената политика на Европейската Централна Банка. Всички клиенти на ББР няма да плащат месечна комисиона за своите парични наличности.

Българска банка за развитие се стреми непрекъснато да предлага на своите клиенти актуални пазарни условия, като основната й мисия е да съдейства за развитието на малкия и среден бизнес в България.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster