ББР с дебютна инвентаризация на емисиите през 2021 година

22.03.2022 ББР с дебютна инвентаризация на емисиите през 2021 година

В контекста на цялостната зелена политика, вкл. преход към финансиране на проекти с нулеви емисии, Българска банка за развитие се стреми да намали и собственото си въздействие върху околната среда. Дебютната инвентаризация на въглеродните емисии на ББР бе направена за 2021 г. Като резултат бе изготвен доклад, в който освен изчислението им, бяха създадени и необходимите инструменти за следващи инвентаризации.

На база на анализа на данни за 2021 г. консултантската компания „Денкщат-България“ идентифицира поредица от дейности и направи препоръки за управление на парниковите газове в ББР. Сред тях са възможността за електрификация на собствения автопарк, оптимизиране на употребата на хладилни агенти и осветление, както и използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). 

Създаденият доклад е първа стъпка към разработването на ефективна стратегия за управление на емисиите от банката и определянето на дългосрочните  й  цели. Посредством създадения инструментариум ББР ще извършва ежегодни изчисления с основна цел въглеродния й отпечатък да намалява всяка следваща година.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster