ББР ще мобилизира от европейския бюджет нови 1,7 млрд. лева за възстановяване и развитие на МСП

02.07.2021 ББР ще мобилизира от европейския бюджет нови 1,7 млрд. лева за възстановяване и развитие на МСП

Банката заяви пред ЕК интереса си за включване в програмата InvestEU

 

Българската банка за развитие (ББР) заяви официално пред Европейската комисия желанието си за привличане на допълнителни средства за възстановяване и развитие на малкия и средния бизнес чрез европейската програма InvestEU. Общият ресурс, който банката  може да мобилизира с подкрепата на ЕС и участие на финансовия сектор, е до 1,7 млрд. лв. Очаква се окончателното одобрение за включването на ББР в InvestEU да стане през октомври.

В края на май ББР проведе пазарни проучвания сред потенциални финансови посредници и браншови организации. Целта бе да се структурира най-подходящият за българския пазар гаранционен продукт по програмата на ЕК.

Чрез новия гаранционен продукт банката ще мобилизира публичен и частен ресурс за увеличаване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия в области, които банките считат за високорискови. Това ще помогне за повишаване на конкурентоспособността на фирмите чрез увеличаване капацитета на предприятия за цифровизация, иновации, интернационализация и нови устойчиви технологии.

Очаква се да бъдат подкрепени над 3 260 малки и средни български компании и да бъдат създадени най-малко 8 000 работни места, а над 18 000 да бъдат запазени.

Програмата InvestEU ще се прилага за периода 2021 – 2027 г. като основен инструмент на ЕС за инвестиции във възстановяването на икономиките, екологичния напредък и заетостта в Европа. Това е един от механизмите за подкрепа на растежа след ковид кризата и за постигане на целите на ЕС за изграждане на екологична, цифрова и устойчива европейска икономика.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster