ББР ще подпомага фирмите срещу растящата инфлация

06.04.2022 ББР ще подпомага фирмите срещу растящата инфлация

С отпуснатите оборотни заеми компаниите могат да закупят стоки и суровини, които се очаква да поскъпнат в резултат от кризата

Българската банка за развитие предлага на малките и средните предприятия нов продукт за преодоляване на негативните ефекти от продължителното увеличаване на инфлацията и нарастващите цени на основни стоки и услуги. Програмата предвижда оборотни кредити до 200 хил. лева за компаниите, които искат да закупят суровини на настоящите цени и по този начин да предотвратят по-високи разходи в бъдеще. Това ще им помогне да задържат цената на крайния продукт, който произвеждат, без да предвиждат скорошно увеличение.

Програмата на ББР е отворена за компании от всички сектори на икономиката. Условието е да бъдат жизнеспособни предприятия, като са допустими и кандидати с по-нисък кредитен рейтинг.

Обемът на програмата е 10 млн. лева, а заемите, които ще се отпускат по нея – кредитни линии и овърдрафт, ще бъдат без обезпечение. Банката ще гарантира своите вземания чрез съдлъжничество от собствениците или друга фирма.

Повече информация ще откриете тук:http://https://bbr.bg/bg/produkti-i-uslugi/produkti/oboroten-kredit-za-surovini-i-materiali/

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster