digitalization

26.10.2023 ББР ще подпомага иновациите и дигитализацията на малкия и средния бизнес

Българската банка за развитие създаде нов финансов инструмент за подпомагане на дигитализацията и внедряването на иновации в малките и средните предприятия. Компаниите могат да ползват финансиране в размер до 2 млн. евро с максимален срок на изплащане до 12 години. Подкрепата се осъществява с гаранции от Европейския инвестиционен фонд по направление „Иновации и дигитализация“ на програма InvestEU и ще се предоставя от ББР при по-добри ценови условия.

Средствата са предназначени за иновативни фирми, които внедряват новости и цифрови технологии, или имат научноизследователска и развойна дейност. Ще бъдат подпомогнати и предприемачите, разработващи нови бизнес модели чрез дигитализация, които прилагат иновативни продукти или инвестират във внедряването на изкуствен интелект, дронове и роботика.

Изисква се компаниите да бъдат малки и средни предприятия. Те могат да кандидатстват за инвестиционни и оборотни кредити, включително за гаранции за добро изпълнение.

Програма InvestEU предоставя ключово дългосрочно финансиране в подкрепа на устойчивото развитие на ЕС. Тя спомага за мобилизирането на частни инвестиции за изпълнение на приоритетни цели като Европейския зелен пакт и цифровия преход.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster